Matto Muqaddas xushxabar 6 bob

1 Sadaqa haqida. 5 Ibodat haqida. 16 Ro‘za haqida. 19 Samoviy xazina haqida. 25 Tirikchilik tashvishlari haqida.

1 “Ehtiyot bo‘linglar, savobli ishingizni odamlarga ko‘z–ko‘z qilmanglar. Aks holda osmondagi Otangizdan mukofot ololmaysizlar.
2 Birovga sadaqa berganingiz haqida hammaga jar solib yurmanglar. Ikkiyuzlamachilargina odamlardan olqish olish uchun sinagogalarda va ko‘cha–ko‘yda shunday qiladilar. Sizlarga chinini aytayin: ular o‘z mukofotini olib bo‘lganlar.
3 Siz esa sadaqa berayotganingizda, o‘ng qo‘lingiz nima qilayotganini chap qo‘lingiz bilmasin.
4 Sadaqangizni hech kimga bildirmay bering. Yashirincha qilgan bu ishingizni ko‘rgan Otangiz sizni taqdirlaydi.”
5 “Ibodat qilganingizda, ikkiyuzlamachilarga o‘xshamanglar. Ular o‘zlarini hammaga ko‘rsatish uchun sinagogalarda va ko‘chalarning burchaklarida turib ibodat qilishni yaxshi ko‘radilar. Sizlarga chinini aytay: ular o‘zlarining mukofotlarini olib bo‘lganlar.
6 Siz esa ibodat qilayotganingizda ichkari xonaga kirib, eshikni berkitib oling va yashirin bo‘lgan Otangizga ibodat qiling. Yashirin qilgan ishlaringizni ko‘rgan Otangiz sizni taqdirlaydi.
7 Ibodat qilayotganingizda, butparastlar kabi behuda so‘zlarni hadeb takrorlayvermang. Ular: ko‘p so‘zlasam, ibodatim ijobat bo‘ladi, deb o‘ylaydilar.
8 Ularga o‘xshamanglar, chunki Otangiz so‘ramasingizdan oldin nimaga muhtojligingizni biladi.
9 Sizlar esa shunday ibodat qilinglar: Bizning osmondagi Otamiz! Sening muqaddas noming ulug‘lansin.
10 Sening Shohliging kelsin. Osmonda bo‘lgani kabi, Yerda ham Sening irodang bajo bo‘lsin.
11 Bugungi rizqimizni bergin.
12 Bizga qarshi gunoh qilganlarni biz kechirgandek, Sen ham gunohlarimizni kechirgin.
13 Bizni vasvasaga duchor qilmagin, Ammo yovuz shaytondan xalos qilgin.
14 Agar sizlar boshqalarning gunohlarini kechirsangizlar, osmondagi Otangiz ham sizni kechiradi.
15 Bordi–yu, sizlar boshqalarning gunohlarini kechirmasangizlar, Otangiz ham sizni kechirmaydi.”
16 “Ro‘za tutayotganingizda, ikkiyuzlamachilar kabi qovoq solib yurmanglar. Ular ro‘za tutayotganlarini boshqalarga ko‘rsatish uchun yuvinib, taranmaydilar. Sizlarga chinini aytayin: ular o‘zlarining mukofotlarini olib bo‘lganlar.
17 Sizlar ro‘za tutganlaringizda yuzlaringizni yuvib, sochlaringizni tarab yuring,
18 toki ro‘za tutganingizni yashirin bo‘lgan Otangizdan boshqa hech kim bilmasin. Shunda yashirin qilgan ishingizni ko‘rgan Otangiz sizni taqdirlaydi.”
19 “Bu dunyoda o‘zlaringiz uchun boylik g‘amlamanglar. Axir, bunday boylikni kuya yeydi, zang bosadi, o‘g‘ri tushib o‘g‘irlaydi.
20 Aksincha, o‘zlaringiz uchun osmonda boylik yig‘inglar. Bunday boylikni kuya yemaydi, zang bosmaydi, o‘g‘ri ham o‘g‘irlay olmaydi.
21 Xazinangiz qayerda bo‘lsa, yuragingiz ham o‘sha yerda bo‘ladi.
22 Tananing chirog‘i — ko‘z. Agar ko‘zingiz yaxshi bo‘lsa, butun tanangiz yop–yorug‘ bo‘ladi.
23 Ammo ko‘zingiz yomon bo‘lsa, butun tanangiz zulmatga to‘ladi. Agarda ichingizdagi nur zulmat bo‘lsa, zimziyo zulmatda qolgan ekansiz.
24 Hech kim ikki xo‘jayinga xizmat qilolmaydi. U yo birini yomon ko‘rib, boshqasini yaxshi ko‘radi, yoki biriga bag‘ishlanib, boshqasini mensimaydi. Sizlar ham Xudoga, ham boylikka birdek xizmat qila olmaysizlar.”
25 “Shuning uchun sizlarga aytaman: “Tirikchiligingizdan xavotir olib, nima yeymiz, nima ichamiz, ustimizga nima kiyamiz, demanglar. Axir, hayot ovqatdan, tana esa kiyimdan muhimroq emasmi?!
26 Qushlarga qaranglar: ular na ekadi, na o‘radi, na omborga don yig‘adi. Shunga qaramay, osmondagi Otangiz ularning rizqini beradi. Sizlar esa ulardan ancha qadrlisizlar–ku!
27 Birontangiz tashvishlanib, umringizni bir lahzaga bo‘lsa ham uzaytira olarmidingiz?!
28 Nega kiyim uchun tashvishlanasizlar? Nilufar gullarning qanday o‘sishiga e’tibor qiling: ular mehnat qilmaydi, ip yigirmaydi.
29 Ammo sizlarga aytamanki, hatto shoh Sulaymon shuhrat cho‘qqisida ham o‘sha gullarning biriday kiyinmagan.
30 Bugun bor, ertaga esa o‘choqqa tashlanadigan dala o‘tini Xudo shunday bezagan bo‘lsa, nahotki sizlarni kiyintirmasa, ey imoni sustlar?!
31 Shunday ekan, nima yeymiz, nima ichamiz, nima kiyamiz, deb tashvishlanib yurmanglar.
32 Butparastlar hadeb bu narsalarning tashvishida yuradilar. Lekin osmondagi Otangiz bularning hammasiga muhtoj ekaningizni biladi–ku!
33 Sizlar avvalo Xudoning Shohligi va Uning irodasi payida bo‘linglar, shunda bularning hammasi sizga beriladi.
34 Xullas, ertangi kun uchun tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o‘ziga tegishlidir. Har bir kunning g‘am–tashvishi o‘ziga yetadi.”