Matto Muqaddas xushxabar 12 bob

1 Shabbat kuniga rioya qilish haqida. 15 Ulug‘ Xaloskor Iso. 22 Iso va shayton. 38 Yunus payg‘ambarning alomati. 46 Isoning onasi bilan ukalari.

1 Oradan ko‘p o‘tmay Iso Shabbat kuni bug‘doyzordan o‘tib borayotgan edi. Och qolgan shogirdlari boshoqlardan uzib, donlarini yeyardilar.
2 Farziylar buni ko‘rib, Isoga: — Qara, shogirdlaring Shabbat kuni qonunga xilof ishni qilyaptilar! — deyishdi.
3 Iso ularga dedi: — Dovud hamrohlari bilan och qolganda nimalar qilganini nahotki sizlar hech o‘qimagan bo‘lsangizlar?!
4 U Xudoning uyiga kirib, muqaddas nonlarni yegan. Qonunga muvofiq esa bunday nonlarni faqat ruhoniylar yeyishga haqli edilar. Dovudga va uning hamrohlariga bunday nonlarni yeyish taqiqlangan edi!
5 Yoki Shabbat kunida Ma’baddagi ruhoniylar Shabbat qonunini buzsalar ham, aybdor bo‘lmasliklarini Tavrotda o‘qimaganmisizlar?
6 Sizlarga shuni aytay: bu yerda Ma’baddan ham ulug‘ bir Zot turibdi.
7 Agar sizlar: “Men qurbonlik emas, rahm–shafqatni istayman”, degan so‘zlarning ma’nosini tushunganingizda edi, aybsiz odamlarni hukm qilmagan bo‘lar edingizlar.
8 Zotan Inson O‘g‘li Shabbat kunining ham Hokimidir.
9 Iso bu yerdan ketib, sinagogaga bordi.
10 U yerda qo‘li shol bir odam bor edi. Isoni ayblamoqchi bo‘lgan ba’zi odamlar Unga shunday savol berdilar: — Qonunga ko‘ra Shabbat kuni xastalarga shifo berish mumkinmi?
11 Iso ularga shunday javob berdi: — Agar bir dona qo‘yingiz bo‘lsayu, o‘sha qo‘yingiz Shabbat kuni chuqurga tushib ketsa, uni chiqarib olmasmidingiz?!
12 Odam esa qo‘ydan ancha qadrliroq–ku! Shunga ko‘ra, Shabbat kuni yaxshilik qilish qonunga muvofiqdir.
13 Iso qo‘li shol odamga: — Qo‘lingni uzat! — dedi. U qo‘lini uzatishi bilanoq, qo‘li narigi qo‘liday soppa–sog‘ bo‘lib qoldi.
14 Farziylar esa tashqariga chiqib, Isoni halok qilish uchun til biriktirishdi. Iso farziylarning bu niyatini bilib, u yerdan ketdi.
15 Bir talay olomon Isoga ergashdi. U xastalarning hammasiga shifo berib,
16 “Mening kimligimni aytmanglar!” deb ularga buyurardi.
17 Shu tariqa Ishayo payg‘ambarning aytgan quyidagi so‘zlari bajo bo‘ldi:
18 Mana Mening qulim, O‘zim uni tanlab olganman. U ko‘nglimni mamnun etgan suyukligimdir. Men unga O‘z Ruhimni beraman, U adolatni elatlarga e’lon qiladi.
19 Janjallashmaydi, baqirmaydi, Ko‘chalarda hech kim uning ovozini eshitmaydi.
20 U ezilgan qamishni sindirmaydi, Tutayotgan pilikni o‘chirmaydi, Qat’iyat bilan adolat o‘rnatadi.
21 Elatlar Uning ismiga umid bog‘laydi.”
22 Shundan so‘ng Isoning oldiga jin chalgan bir odamni olib kelishdi. U ham ko‘r, ham soqov edi. Iso unga shifo bergach, u gapiradigan va ko‘radigan bo‘ldi.
23 Butun xalq hayratda qolib: “Bu Dovudning O‘g‘li emasmikan?!” — derdi.
24 Bu voqeani eshitgan farziylar esa shunday dedilar: “U ins–jinslar hukmdori Baalzabulning kuchi bilan jinlarni quvib chiqaryapti.”
25 Iso ularning nima haqida o‘ylayotganini bilib turardi. U shunday dedi: “O‘z ichidan bo‘linib ketgan har bir shohlik huvullab qoladi, o‘z ichidan bo‘lingan shahar ham, xonadon ham barbod bo‘ladi.
26 Agar shayton shaytonni quvib chiqarsa, uning shohligi o‘zaro bo‘lingan bo‘ladi. Bunday shohlik qanday tura oladi?!
27 Agar Men jinlarni Baalzabulning kuchi bilan quvib chiqarayotgan bo‘lsam, u holda o‘z sheriklaringiz kimning kuchi bilan jinlarni quvib chiqarishyapti? Shu sababdan ham ular sizlarni hukm qiladi.
28 Agar Men jinlarni Xudoning Ruhi bilan quvayotgan bo‘lsam, demak, Uning Shohligi sizlarga ham kelgan.
29 Kim kuchli odamning uyiga bostirib kirib, uning mol–mulkini talon–taroj qila oladi? Avval u uyning egasini bog‘lab qo‘yishi kerak, keyingina uyini talon–taroj qila oladi.
30 Kim Men tomonda bo‘lmasa, Menga qarshidir. Kim Men bilan birga yig‘masa, sochadi.
31 Shuning uchun sizlarga aytaman: insonlarning har qanday gunohi va kufrligi kechiriladi. Lekin Muqaddas Ruhga kufrlik qilganlar kechirilmaydi.
32 Kim Inson O‘g‘liga qarshi so‘z aytsa, kechiriladi. Lekin kim Muqaddas Ruhga qarshi so‘z aytsa, ikki dunyoda ham kechirilmaydi.
33 Yaxshi daraxt yaxshi meva beradi, yomon daraxt esa yomon meva beradi. Har bir daraxtning qandayligini mevasidan bilsa bo‘ladi.
34 Voy ilonlar zoti! Sizlar yovuz bo‘la turib, yaxshi narsa gapira olarmidingiz?! Axir, odamning dili nimaga to‘lib–toshsa, o‘sha tiliga chiqadi!
35 Yaxshi odam yuragining ezgulik xazinasidan yaxshilik chiqaradi, yomon odam yuragining yomonlik xazinasidan yomonlik chiqaradi.
36 Yana shuni aytib qo‘yay: sizlar aytadigan har bir bema’ni so‘zingiz uchun qiyomat kunida hisob berasizlar.
37 Sizlar o‘z so‘zlaringiz asosida yo oqlanasizlar, yoki ayblanasizlar.”
38 Shunda Tavrot tafsirchilari va farziylardan ba’zilari Isoga: “Ustoz, bizga bir alomat ko‘rsatishingizni xohlar edik”, — dedilar.
39 Iso ularga javoban dedi: “Bu qabih va bevafo nasl alomat so‘rayapti, ammo ularga Yunus payg‘ambarning alomatidan boshqa alomat berilmaydi.
40 Yunus uch kechayu kunduz dengiz mahluqining qornida bo‘lganiday, Inson O‘g‘li ham uch kechayu kunduz yer bag‘rida bo‘ladi.
41 Naynavo aholisi qiyomat kunida o‘rnidan turib, bu naslni mahkum etadi. Chunki ular Yunusning va’zini eshitganlarida, tavba qilgan edilar. Bu yerda esa Yunusdan ham buyukroq bir Zot turibdi!
42 Janub malikasi qiyomat kunida o‘rnidan turib, bu naslning odamlarini mahkum etadi. Chunki Sulaymonning dono ta’limotini tinglagani malika dunyoning u chetidan kelgan edi. Bu yerda esa Sulaymondan ham buyukroq bir Zot turibdi!
43 Yovuz ruh insondan chiqqandan keyin, huzur– halovat izlab, suvsiz yerlarni kezadi, lekin topmaydi.
44 So‘ng: “Chiqqan uyimga qaytib boraman”, deydi. Uyiga kelganda, uyni kimsasiz, supurilgan va yig‘ishtirilgan holda ko‘radi.
45 Shunda borib, o‘zidan ham yovuzroq boshqa yettita ruhni ergashtirib keladi va ular bilan uyga kirib, joylashib oladi. Oxir–oqibat o‘sha odamning ahvoli oldingidan ham battar bo‘ladi. Bu yovuz nasl ham xuddi o‘sha ko‘yga tushadi.”
46 Iso olomonga gapirayotganda, onasi bilan ukalari Uni tashqarida kutib turgan edilar. Ular Iso bilan gaplashmoqchi edilar.
47 Kimdir Isoga dedi: — Onangiz bilan ukalaringiz tashqarida turishibdi, ular Siz bilan gaplashmoqchi.
48 Iso esa bu gaplarni aytgan odamga shunday javob berdi: — Mening onam kim? Ukalarim kim?
49 So‘ng qo‘li bilan shogirdlarini ko‘rsatib, dedi: — Mana, Mening onam va aka–ukalarim!
50 Osmondagi Otamning irodasini bajo keltirganlar Mening aka–ukam, opa–singlim va onam bo‘ladi.