Yuhannoga ko‘rsatilgan vahiy 17 bob

1 Mahluqni mingan ayol.

1 Yettita kosani tutgan yetti farishtadan biri kelib, menga shunday dedi: “Bu yoqqa kel, men senga mashhur fohishaning oladigan jazosini ko‘rsataman. Fohisha timsolidagi bu buyuk shahar serob suvlar bo‘yida joylashgan.
2 Yer yuzining shohlari u bilan zino qilardi, yer yuzida yashayotganlar uning fahshu zino sharobidan ichib, mast bo‘lardi.”
3 Muqaddas Ruh meni qamrab oldi, farishta meni cho‘lga olib bordi. U yerda men qip–qizil mahluq ustida o‘tirgan bir ayolni ko‘rdim. Mahluqning hamma yog‘iga kufrona nomlar yozilgandi, uning yettita boshi va o‘nta shoxi bor edi.
4 Ayol safsar va qip–qizil liboslar kiygan, oltin, javohirlar va marvaridlar bilan bezangandi. Uning qo‘lida oltin kosa bor edi, bu kosa jirkanchli narsalarga, fahshu haromliklariga to‘lib–toshgan edi.
5 Ayolning peshanasiga sirli ma’noga ega bo‘lgan shunday bir ism yozilgandi: “Buyuk Bobil — fohishalarning va yer yuzidagi jirkanch ishlarning onasidir.”
6 Men ayolning Xudo azizlari qonidan, ya’ni Iso shohidlari qonidan mast bo‘lganini ko‘rdim. Uni ko‘rib, g‘oyat darajada hayron qoldim.
7 Farishta menga dedi: “Nega hayron bo‘lasan? Men senga ayolning va u mingan yetti boshli, o‘n shoxli mahluqning sirini aytib beraman.
8 Sen ko‘rgan bu mahluq qachonlardir bor edi, endi esa yo‘q. U ko‘p o‘tmay tubsiz chuqurlikdan chiqadi va mahv etiladi. Dunyo yaratilgandan beri ismlari hayot kitobiga yozilmagan yer yuzidagi hamma odamlar mahluqni ko‘rib, hayron qoladilar. Chunki bu mahluq bor edi, hozir yo‘q, ammo yana keladi.
9 Bularni anglamoq uchun aqlu idrok darkor. Mahluqning yetti boshi — ayol o‘tirgan yettita tepalikning timsolidir.
10 Bu yetti bosh yettita shohni ham bildiradi. Bularning beshtasi qulagan, bittasi hozir hukmronlik qilyapti, boshqasi esa hali kelgani yo‘q. U kelganda ham ko‘p vaqt turmaydi.
11 Ilgari bor, hozir yo‘q mahluq esa yettita shohdan biri bo‘la turib, sakkizinchi shoh sifatida qaytib keladi va mahv etiladi.
12 Sen ko‘rgan mahluqning o‘nta shoxi hali taxtga o‘tirmagan boshqa o‘nta shohni bildiradi. Ular qisqa vaqt davomida mahluq bilan birga hukmronlik qiladilar.
13 Bular birlashib, o‘zlarining qudrati va hokimiyatini mahluqqa topshiradilar.
14 Ular Qo‘ziga qarshi jang qiladilar. Ammo Qo‘zi O‘zining da’vat etilgan, tanlangan va sodiq izdoshlari bilan ularni yengadi. Axir, Qo‘zi hokimlarning Hokimi, shohlarning Shohidir.”
15 Farishta menga yana shunday dedi: “Sen fohishaning suvlar bo‘yida o‘tirganini ko‘rding. Bu suvlar to‘da–to‘da elatlarni, xalqlaru millatlarni bildiradi.
16 Sen ko‘rgan o‘nta shox va mahluq fohishadan nafratlanadilar. Uni xonavayron qilib, yalang‘och qoldiradilar. Uning etini yeydilar, qoldiqlarini esa olovda yondiradilar.
17 Xudoning aytgan so‘zlari amalga oshmaguncha, o‘nta shoh birlashib, o‘z hokimiyatini mahluqqa topshiradi. Zero, bu maqsadni ularning diliga Xudoning O‘zi solgan.
18 Sen ko‘rgan ayol — yer yuzi shohlari ustidan hukmronlik qiladigan buyuk shahardir.”