Korinfliklarga ikkinchi maktub 11 bob

1 Pavlus va soxta havoriylar. 16 Havoriy Pavlusning chekkan zahmatlari.

1 Qaniydi, sizlar mening ozgina axmoqlik qilishimga chidasangiz! Ilojingiz qancha? Axir, qarang, sizlar menga chidab kelyapsizlar–ku!
2 Men sizlarni Xudoning rashki bilan qizg‘anyapman, chunki go‘yo bir pok bokira qizni yagona erga nikohlaganday, sizlarni Masihga taqdim etmoqchiman.
3 Ammo Momo Havo ilonning yolg‘on–yashiqlariga ishonib, yo‘ldan ozdirilgani kabi, sizlarning ham o‘y–xayollaringiz buzilmasin, siz o‘zingizni chin yurakdan, samimiylik bilan Masihga bag‘ishlaganingizni unutib qo‘yasiz, degan xavotirdaman.
4 Axir, birov kelib, biz va’z qilgan Isodan boshqa bir Iso haqida va’z qilsa yoki sizlar olgan Ruhdan boshqa bir ruh haqida va sizlar qabul qilgan Xushxabardan boshqa bir xushxabarni aytsa, bunday odamlarni xush qarshilab o‘tiribsiz.
5 Sizlar “oliy havoriylar” deb bilgan o‘sha ustozlaringizdan hech bir narsada qolishmayman, deb o‘ylayman.
6 Men mohir voizxon bo‘lmasam–da, ilm–ma’rifatda hech kamchiligim yo‘q. Buni sizlarga har jihatdan ochiq–oydin ko‘rsatdim.
7 Men sizlarni yuksaltirish uchun o‘zimni pasaytirib, Xudoning Xushxabarini sizlarga tekinga aytib, gunoh qildimmi?!
8 Sizlarga xizmat qilish uchun boshqa jamoatlardan mablag‘ oldim. Bu bilan xuddi ulardan o‘g‘irlaganday bo‘ldim.
9 Orangizda bo‘lib, muhtojlikda qolganimda ham birovga ortiqcha yuk bo‘lmadim, chunki Makedoniyadan kelgan birodarlar barcha ehtiyojlarimni qondirdilar. Men biron narsada sizlarga og‘irlik tushirmaslikka harakat qildim va shunday qilishda davom etaveraman.
10 Qalbimda Masihning haqiqati borligiga shubha yo‘q, shu bois Axaya hududi bo‘ylab yoyilayotgan bu obro‘– e’tiborimni hech kim to‘ka olmasligiga aminman.
11 Nima uchun sizlardan yordam so‘ramadim? Bu sizlarni yomon ko‘rishimdan darak beradimi? Mana, Xudoga ayon, sizlarni yaxshi ko‘raman.
12 Men qilayotgan ishimni davom ettiraveraman. Ana shunda, bizning ishlarimiz Pavlusning xizmati bilan baravar, deb maqtanayotganlarning gaplariga hech bir asos bo‘lmaydi.
13 Axir, ular o‘zlarini Masihning havoriylari qilib ko‘rsatayotgan soxta havoriylar va hiylakor xizmatchilar–ku!
14 Buning hayron qoladigan joyi yo‘q, chunki hatto shayton ham o‘zini nurli farishta qilib ko‘rsatadi.
15 Shuning uchun shaytonning xizmatkorlari o‘zlarini solihlik xizmatchilari qilib ko‘rsatayotganlarining hech ajablanarli joyi yo‘q. Oqibatda ular qilmishlariga yarasha jazo oladilar.
16 Yana aytaman, biror kishi meni ahmoq ekan, deb aytmasin. Bordi–yu, sizlar shunday deb o‘ylasangiz, unda ahmoqlarga qanday munosabatda bo‘lsangiz, menga ham shunday munosabatda bo‘linglar, shunda men ham ozgina maqtanib olaman.
17 Men balandparvozlik bilan gapirib, ahmoqlarday maqtanyapman. Bu RabbimizIsoga munosib emas.
18 Modomiki, ko‘pchilik insoniy mavqei bilan maqtanayotgan ekan, mayli, men ham maqtanay.
19 Axir, sizlar shunchalik donosizki, aqlsizlarga jon deb toqat qilasizlar.
20 Haqiqat shuki, birortasi sizlarni o‘ziga asir qilsa ham, haqingizni yesa ham, talon–taroj qilsa ham, o‘zini katta tutsa ham, yuzingizga tarsaki solsa ham, ularning hammasiga toqat qilib kelyapsiz.
21 Biz sizlarga o‘shanday muomala qilmadik. Shuning uchun biz sizning nazaringizda ojiz bo‘lib ko‘ringandirmiz–da?! Bundan uyalishimiz kerakmi?! Xo‘p, ahmoqlarcha gapirayotgan ekanman, odamlar nima bilan maqtanishga jur’at qilayotgan bo‘lsa, men ham o‘shalar bilan maqtanishga jur’at qilaman.
22 Ular ibroniymi? Men ham ibroniyman! Ular Isroil xalqiga tegishlimi? Men ham Isroil xalqidanman! Ular Ibrohim naslidanmi? Men ham Ibrohim naslidanman!
23 Ular Masihning xizmatkorlarimi? Men befarosatlik qilib aytyapmanki, ularning hammasidan ustunman. Zahmat desangiz, men ulardan ko‘proq zahmat chekdim. Zindon desangiz, ulardan ko‘proq zindonda yotdim. Zarba desangiz, men haddan tashqari ko‘p zarba yedim, hatto ko‘p marta o‘limga ro‘baro bo‘ldim.
24 Yahudiylar tomonidan besh marta bir kam qirqtadan kaltak yedim.
25 Rim amaldorlari meni uch marta kaltaklatdilar. Bir marta toshbo‘ron bo‘ldim, uch marta kemada halokatga uchradim, bir kechayu kunduzni dengiz bag‘rida o‘tkazdim.
26 Ko‘p marta uzoq safarlarda bo‘ldim. Daryolarda tahlikada qoldim. Qaroqchilar hujumidan hayotim tahlikada qoldi. O‘z qondoshlarimu g‘ayriyahudiylar tufayli tahlika ostida qoldim. Shaharda tahlika, sahroda tahlika, dengizda tahlika, soxta birodarlar orasida tahlika!
27 Men ancha mehnat va mashaqqat ostida, ko‘p marta uyqusizlikda, ochlik va tashnalikda qoldim. Ba’zan yeyishga nonim, sovuqda kiyishga kiyimim bo‘lmadi.
28 Yana bulardan va qolgan boshqa narsalardan tashqari, har kuni barcha jamoatlar haqida qayg‘urish ham mening zimmamda.
29 Ayting–chi, zaif odam bormi? Men undan ham zaifman. Birorta odam vasvasaga tushib, yo‘ldan ozganmi? Men vasvasa dastidan ado bo‘ldim–ku!
30 Maqtanish kerak bo‘lsa, ojizligim bilan maqtanaman.
31 Rabbimiz Isoning Otasi — abadiy hamdu sanoga loyiq Xudo biladiki, men yolg‘on gapirmayapman.
32 Mana, Damashqda bo‘lganimda, shoh Aretasga qarashli viloyat hokimi meni tutib olish uchun Damashq shahrini nazorat ostiga olgan edi. Ammo meni savat ichida shahar devoridagi derazadan tushirishdi va men uning qo‘lidan qochib qutuldim.