HOME

Hamdu-Sano - Mening Nurim UZBEK mp3, Injil Uzbek tili. online

UZBEK mp3

Qo'shiqlar to'plami

Hamdu-Sano - Mening Nurim / Ҳамду–Сано. Аккордлар бўйича
Muqaddas Kitob Injil Uzbekcha

INJIL online

 
  Умрим бўйи

E
Умрим буйи, Раббим,куйлайман Сени
C#m
Умрим буйи, Раббим, куйлайман Сени
A Am
Сен буюк дея, тилдан тушмас мадҳия
E B
Улуғворсан Раббим.
E
Қушлар учар, Сени куйлашар
C#m
Шамоллар эсар, Сени улуғлар
A Am
Ўргатгин бизга ғам қайғуда куйлашга
E B
Беғубор Севгингни.


Хочу воспеть Тебя больше, чем могу.
Хочу воспеть Тебя больше, чем могу.
Научи искать там, где Божья благодать,
Хочу воспеть тебя.
Птицы летят, славят Тебя, Господь,
Деревья шумят, славят тебя, Господь,
Научи искать там, где Божья благодать
Благослови меня.
Uzbek Musiqa online

Masihiy va'zlari va Guvohliklar

Shevchenko Masihiy va'zlari / Дом Хлеба на Узб.

Audio Kitoblar – Onlayn eshitish. Uzb

Film. Kino. Video. Uzbek-tilida O'zbek tilida onlayn film tomosha qiling

Telegram kanal @kitoblar_elektron_uz
 


Har doim Rabbimiz Iso tufayli shodlaning! Yana bir bor aytaman, shodlaning! Hammaga nisbatan muloyim bo‘ling. Rabbimiz yaqinda keladi. Hech narsadan tashvish qilmanglar. Aksincha, har qanday sharoitda ibodat va iltijoda bo‘lib, har bir muhtojligingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar.
Filippiliklarga 4: 6-7

Hamdu sano online. Uzbek musiqa. Bepul mp3 ko`chirish - Ҳамду санолар

Hamdu sano:   Bir-Yo'l  /  Emmanuel  /  Hamdu sanolar 001  /  Hochda  /  Hamdu sanolar 002  /  Aziz halkini sevgan  /  Buyuk baht  /  Hamdlar Bqlsin  /  Inoyat emg'iri  /  Hudoga yangi qoshiq ayting  /  Mehribon Cho'pon  /  Hudoning Nomiga  /  Mehribon Otam  /  Mening Do'stim  /  Osmondan najot keldi  /  Mening Madadkorim  /  Qurbon Zulmatda nur porlasin  /  Rustam  /  Sen-Quyosh  /  Seni Sevaman  /  Topinish  /  Aziz Dustim  / 

Guvohliklar va Vazlari:   Guvohliklar-1  /  Guvohliklar-2  / 
Masihiy vazgoylik  / 
...Xudoga umid bog‘la! Shukr etaman Yana Unga — najotkorim. Zabur 41:6Инжил / Муқаддас Китоб / Ўзбек тилидаги

Эски Аҳд:  |  ИБТИДО  |  ЧИҚИШ  |  ЛЕВИЛАР  |  САҲРОДА  |  ҚОНУНЛАР  |  ЁШУА  |  ҲАКАМЛАР  |  РУТ  |  ШОҲЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (УЧИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ТЎРТИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ЭЗРА  |  НАХИМИЁ  |  ЭСТЕР  |  АЮБ  |  ЗАБУР  |  СУЛАЙМОННИНГ ҲИКМАТЛАРИ  |  ВОИЗ  |  СУЛАЙМОННИНГ ГЎЗАЛ ҚЎШИГИ  |  ИШАЁ  |  ЕРЕМИЁ  |  ЕРЕМИЁНИНГ МАРСИЯСИ  |  ҲИЗҚИЁ  |  ДОНИЁР  |  ХЎШЕЯ  |  ЙЎЭЛ  |  АМОС  |  ОБOДИЁ  |  ЮНУС  |  МИХО  |  НОХУМ  |  ХАБАҚҚУҚ  |  ЗАФАНИЁ  |  ХАГГЕЙ  |  ЗАКАРИЁ  |  МАЛАКИ
Янги Аҳд:
МАТТО  |  МАРК  |  ЛУҚО  |  ЮҲАННО  |  ҲАВОРИЙЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИ  |  РИМЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ГАЛАТИЯЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ЭФЕСЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ФИЛИППИЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОЛОСАЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИТУСГА МАКТУБ  |  ФИЛИМЎНГА МАКТУБ  |  ИБРОНИЙЛАРГА МАКТУБ  |  ЁҚУБНИНГ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ УЧИНЧИ МАКТУБИ  |  ЯҲУДОНИНГ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОГА КЎРСАТИЛГАН ВАҲИЙ


Injil Uzbek tili: Yangi Ahd. Latin online
 Matto | Mark | Luqo | Yuhanno | Havoriylar | Yoqub | 1 Butrus | 2 Butrus | Yuhannoning 1chi | Yuhannoning 2chi | Yuhannoning 3chi | Yahudoning | Rimliklarga | Korinfliklarga 1chi | Korinfliklarga 2chi | Galatiyaliklarga | Efesliklarga | Filippiliklarga | Kolosaliklarga | Salonikaliklarga 1chi | Salonikaliklarga 2chi | Timo‘tiyga 1chi | Timo‘tiyga 2chi | Titusga | Filimo‘nga | Ibroniylarga | Vahiy  
Injil Uzbek tili: Eski Ahd. Latin online
IBTIDO | ZABUR

Китоблар Ўзбек тилидаги: Инжил ва Muqaddas Kitob ва Инжил Каракалпак

Kitoblar - Kutubxona  |  Hamdi-Sano - Mening Nurim  |  UZBEK mp3

KITOBOOK  |  AudioKitoblar  |  Simfoniya  |  Guvohliklar  |  Musiqa mp3  |  VIDEO  |  UzLatin.com
Telegram kanal @kitoblar_elektron_uz

kitobook.com