O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Matto Muqaddas xushxabar 1:5


IBT, 2008 Салмўн ва Раҳобадан Бўаз туғилди. Бўаз ва Руфдан Обид туғилди. Обиддан Ишай туғилди.
IBT, 2013 Salmo‘n va Rahobadan Bo‘az tug‘ildi. Bo‘az va Rutdan Obid tug‘ildi. Obiddan Essay tug‘ildi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang