O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Matto Muqaddas xushxabar 1:6


IBT, 2008 Ишайдан подшоҳ Довуд туғилди. Подшоҳ Довуд ва Уриёнинг собиқ хотинидан Сулаймон туғилди.
IBT, 2013 Essaydan shoh Dovud tug‘ildi. Shoh Dovud va Uriyoning sobiq xotinidan Sulaymon tug‘ildi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang