O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Matto Muqaddas xushxabar 1:4


IBT, 2008 Арамдан Амминадаб туғилди. Амминадабдан Наҳшўн туғилди. Наҳшўндан Салмўн туғилди.
IBT, 2013 Oramdan Ominadov tug‘ildi. Ominadovdan Naxsho‘n tug‘ildi. Naxsho‘ndan Salmo‘n tug‘ildi.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang