O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Korinfliklarga birinchi maktub 1:21


IBT, 2008 Модомики дунё ўз ақл-заковати билан Худонинг муродию ҳикматини англаб етмаган экан, Худо тентакликдай туюлган хабарга ишонувчиларни қутқаришни лозим кўрди.
IBT, 2013 Modomiki Xudoning hikmati bo‘yicha bu dunyo o‘z aql-zakovati bilan Xudoni tanib–bilmagan ekan, tentaklikday tuyulgan xabarga ishonganlarni Xudo qutqarishni lozim ko‘rdi.