O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Korinfliklarga birinchi maktub 1:16


IBT, 2008 Ҳа, яна Стефаннинг уй аҳлини ҳам сувга чўмдириб имонга киритдим, бундан бошқа яна кимни чўмдирганимни билмайман.
IBT, 2013 To‘g‘ri, men Stefanning uy ahlini ham suvga cho‘mdirgan edim, ammo bulardan boshqa hech bir odamni suvga cho‘mdirganim esimda yo‘q.