O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Yuhanno Muqaddas xushxabar 1:22


IBT, 2008 – Ахир, сен кимсан? Бизни юборганларга жавоб қилишимиз керак. Сен ўзинг ҳақингда нима дейсан? – деб сўрадилар.
IBT, 2013 — Unda kimsan? Bizni yuborganlarga javob berishimiz kerak. Sen o‘zing haqingda nima deysan? — deb so‘radilar.