O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Matto Muqaddas xushxabar 1:12


IBT, 2008 Бобилдаги сургунлик давридан кейин Якўниёдан Шаълтиэл туғилди. Шаълтиэлдан Зарубобил туғилди.
IBT, 2013 Isroil xalqi Bobilga surgun qilingandan keyin Yoxoniyodan Shaltiyol tug‘ildi. Shaltiyoldan Zarubabel tug‘ildi.