O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Matto Muqaddas xushxabar 1:11


IBT, 2008 Йўшиёдан Йўаким туғилди. Йўакимдан Бобилга сургун бўлиш даврида Якўниё билан ака-укалари туғилдилар.
IBT, 2013 Isroil xalqi Bobilga surgun qilingan davrda Yo‘shiyo Yexoniyoni va boshqa o‘g‘il farzandlarni ko‘rdi.