O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Korinfliklarga ikkinchi maktub 1:16


IBT, 2008 Сизларнинг олдингиздан Македонияга ўтиш ва Македониядан яна сизларнинг олдингизга қайтиш ниятида эдим, охири сизлар мени Яҳудияга кузатиб қўяр эдингизлар.
IBT, 2013 Makedoniyaga borayotganimda sizlarning oldingizga kirib o‘tish, qaytishda ham sizlarning oldingizga borish niyatim bor edi. Shunday qilib, Yahudiyaga ketishimda yo‘lda uchrashi mumkin bo‘lgan ehtiyojlarimni qondirib, kuzatib qo‘yardingizlar.