O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Korinfliklarga ikkinchi maktub 1:10


IBT, 2008 Ҳақиқатан ҳам Худо бизни шундай катта ўлим таҳликасидан қутқарди ва яна қутқаради. Ҳа, У бизни яна қутқаради, деб Ундан қаттиқ умид қиламиз.
IBT, 2013 Haqiqatan ham Xudo bizni shunday og‘ir o‘lim tahlikasidan qutqardi va yana qutqaradi ham. Ha, U bizni yana qutqaradi, deb Undan qattiq umid qilamiz.