O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Matto Muqaddas xushxabar 1:22


IBT, 2008 Буларнинг бари эса Худованднинг пайғамбар орқали айтгани бажо келиши учун рўй берди. Пайғамбар:
IBT, 2013 Bu barcha voqealar Egamizning payg‘ambar orqali aytgan quyidagi so‘zlari bajo bo‘lishi uchun yuz bergan edi: