O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Naximiyo 1:8


IBT, 2013 Yolvoraman, quling Musoga bergan va’dangni yodingda tut. Axir, Sen shunday degansan: “Agar sizlar Menga sodiq bo‘lmasangizlar, Men sizlarni xalqlar orasiga tarqatib yuboraman.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang