O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Naximiyo 1:5


IBT, 2013 “Ey Samoviy Xudo — Egam! Sen buyuk va haybatli Xudosan. Seni sevib, amrlaringga rioya qilgan bandalaringga ahdingni sodiq saqlaysan.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang