O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Naximiyo 1:11


IBT, 2013 Yo Rabbiy! Bu qulingning iltijolarini eshit. Seni izzat–hurmat qilishni xush ko‘radigan hamma qullaringning iltijolariga quloq tut. Men, qulingga bugun omad ber, shoh Artaxshasda menga nisbatan shafqat uyg‘otgin.” O‘sha paytlarda men shohning soqiysi edim.

< Naximiyo 1:10    •