O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Matto Muqaddas xushxabar 1:1


IBT, 2008 Иброҳим ўғли, Довуд ўғли Исо Масиҳнинг насабномаси.
IBT, 2013 Ibrohim va Dovud avlodidan bo‘lgan Iso Masihning nasabnomasi quyidagicha:


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang