O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Naximiyo 1:1


IBT, 2013 Quyidagilar Xaxalyo o‘g‘li Naximiyoning xotiranomasidir. Shoh Artaxshas hukmronligining yigirmanchi yilida, Xislav oyida men Shushandagi qal’asida edim.

   •    Naximiyo 1:2 >

Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang